Regels zwembad

1. Gebruik van Materialen

a. Harde ballen in het water c.q. bad zijn niet toegestaan (wel strandballen)
b. Zachte ballen zijn slechts toegestaan in dien deze niet hinderlijk zijn voor de
aanwezige personen in het betreffende bad en alleen in het water;
c. Matten mogen alleen gebruikt worden indien deze niet hinderlijk zijn voor de
aanwezige personen in het betreffende bad;
d. Het openstellen van de springplank is slechts toegestaan indien dit geen gevaar c.q.
hinder veroorzaakt voor de aanwezige personen in het betreffende bad;
e. Hangen aan de springplank is niet toegestaan;
f. Meer dan één persoon op de springplank is niet toegestaan;
g. Het dragen van een duikbril op de springplank is niet toegestaan;
h. Lesmaterialen zijn slechts bedoeld om te gebruiken tijdens de zwemlessen;
i. De zogenaamde “slurven” mogen niet gebruikt worden om te slaan;
j. Tijdens zwemlessen mogen instructeurs afwijken van genoemde regels
 

2. Verblijf in het instructiebad & wedstrijdbad

a. Het is verboden aan de lange zijde van het wedstrijdbad te springen of te duiken;
b. Het is niet toegestaan aan de korte zijde van het ondiepe deel van het
wedstrijdbad te duiken (de niet springplankzijde);
c. Het is verboden te duiken in het instructiebad;
d. Rennen langs het bad is niet toegestaan;
e. Aanwezigheid (mits toestemming) aan de lange zijde van het wedstrijdbad tijdens
de zwemlessen is niet toegestaan;
f. Hangen aan/op de lijnen in het water is niet toegestaan;
g. Kinderen met zwembandjes c.q. zwembanden, of kinderen die deze
behoeven, zijn in het diepe gedeelte van het instructiebad niet toegestaan
(ook niet onder begeleiding van hun ouders). Blijf voor de eerste lijn.
h. Bij grote drukte in het instructiebad kunnen in het kader van veiligheid personen
ouder dan 12 jaar (in het bezit van een zwemdiploma en geen begeleider van een
persoon zonder zwemdiploma) naar het wedstrijdbad worden gestuurd.
i. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zwemmen in het wedstrijdbad.
Ook niet onder begeleiding van ouders
j. schoenen in de zwemzaal zijn niet toegestaan, loop op blote voeten of draag
blauwe beschermhoezen om de schoenen welke te koop zijn bij de kaartcontrole.
 

3. Verblijf in de douche

a. Het is niet toegestaan voor kinderen tussentijds (behoudens toestemming) gebruik
te maken van de douches;
b. Onnodig lang douchen is niet toegestaan. Dit vanwege beperkte warmwater
capaciteit.
c. Naakt douchen is niet toegestaan. Er is een aparte douche tegenover de centrale
douche waar dit wel kan.
 

4. Verblijf in de kleedruimten

a. Het is niet toegestaan voor kinderen beneden 12 jaar en zonder begeleiding
gebruik te maken van de kleedhokjes;
b. Gemengd omkleden is slechts toegestaan in de daarvoor aangewezen kleedlokalen
(nummer 5 & 6)
c. Bij het begin en tijdens de les moeten ouders c.q. begeleiders zowel bij het bad als
de kleedruimten (behoudens toestemming) worden weggestuurd;
d. De toezichthouder die vrij van toezicht aan het bad is, kijkt zo nu en dan in de
kleedruimten
 

5. Afmelden voor de zwemles

a. Afmelden voor zwemles is verplicht en kan op de volgende manier gebeuren:
i. Telefonisch op zondagochtend vanaf 8:00u via telefoonnummer 077?
3824886
ii. Via email naar groepX@watervriendenvenlo.nl, X is het groep nummer van
het af te melden kind.
iii. Via email naar info@watervriendenvenlo.nl, dit is het algemene mail adres.
b. Afmelden bij voorkeur vooraf en via mail naar het groepsadres.

6. Maken van foto’s, video’s of andere opnames

a. In het instructie bad en in het wedstrijdbad zijn camera’s gemonteerd waarvan de
beelden in het clublokaal live te bekijken zijn.
b. Er worden geen opnamen gemaakt met deze camera’s en de signalen zijn niet
extern toegankelijk.
c. Het is niet toegestaan foto’s, video’s of andere opnamen te maken in de
kleedlokalen, douches of gangen buiten de zwemzalen.
d. Foto’s, video’s en andere opnamen gemaakt in de zwemzalen mogen niet worden
gepubliceerd zonder toestemming (beeldrecht).

Contact

clublokaal 'De Ster'
Drie Decembersingel 56
gelegen naast het zwembad "de Wisselslag"
Venlo-Blerick
Telefoon: 077-3824886
Terug naar boven